Komunikaty

blog-glosowanie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 w sali widowiskowej ZOK przy ulicy Wolności 6 w Złocieńcu.

Porządek obrad, sprawozdania i projekty uchwał  znajdują się na podstronie Walne Zgromadzenie

zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków porządek obrad Walnego Zgromadzenia (po zmianach)