Zmiany w SIWZ robót termomodernizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w SIWZ związanych z przetargiem na roboty termomodernizacyjne. Zmiany dotyczą  Rozdziału XIX oraz paragrafów 8 i 11 umowy będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ.

 

PRZETARG NA PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • RACŁAWICKA 2,
 • CZAPLINECKA 16

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • RACŁAWICKA 5,
 • WYZWOLENIA 1,
 • WYZWOLENIA 3

Termin składania ofert – 09.03.2020r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na malowanie pomieszczeń suszarni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na malowanie pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Mickiewicza 22
 • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji o przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót znajduje się w zakładce PRZETARGI.

Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów dokonano zmian polegających na dopisaniu:

 • wymogu okazania gwarancji dostaw materiału izolacyjnego,
 • prawo żądania przez Zleceniodawcę okazania dokumentów potwierdzających normy zastosowanych materiałów izolacyjnych.

Przetarg na remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:

 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,
 • 3 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zmiana terminu składania ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu zmienia termin składania ofert na wykonanie zadania pn.  „DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  BUDYNKÓW TYPU STD W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1, 3, 5 i 6 ” na dzień 15 lipca 2019 r. do  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 w siedzibie Spółdzielni.