Przetarg na prace termomodernizacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 50.000 złotych netto na roboty budowlane: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych  należących do zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu położonych w Złocieńcu, przy ul. Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3a, Zdobywców Wału Pomorskiego 8, Mickiewicza 22.

Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne, obejmujące roboty zewnętrzne dociepleniowe, remont loggii (bez wymiany balustrad), wymiana stolarki okiennej w piwnicach, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana obróbek blacharskich ścian attykowych docieplanych, wymiana parapetów okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,2 mm, montaż parapetów w oknach piwnic, demontaż starych balustrad, równanie czół i ścian bocznych loggii oraz ścian wiatrołapów, wyrównanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przyściennej.

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 30 października 2024 r.

Oferty należy złożyć do dnia 20.12.2023 roku do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu, adres: ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-520 Złocieniec (sekretariat).

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 10 15 w siedzibie Zamawiającego

Więcej informacji znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI