Władze Spółdzielni

Skład Zarządu:

 • Mirosław Kacianowski – Prezes Zarządu
 • Józef Zawarski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Anna Kuprowska – Przewodnicząca Rady
 • Tomasz Kucharski – Z-ca Przewodniczącej Rady
 • Andrzej Nowak – Sekretarz Rady
 • Jarosław Kuszmar – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Beata Gorkowienko – Przewodnicząca Komisji Zasobów Mieszkaniowych i Inwestycji
 • Barbara Dobraniecka
 • Kazimierz Kruszewski
 • Katarzyna Moczarska Ryczko
 • Marian Spychalski
 • Wiesława Waloryszak