Władze Spółdzielni

Skład Zarządu:

 • Mirosław Kacianowski – Prezes Zarządu
 • Tomasz Kucharski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Krzysztof Jach – Przewodniczący Rady
 • Zbigniew Zalewski – Z-ca Przewodniczącego Rady
 • Monika Kubacka – Sekretarz Rady
 • Marek Przekadziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Damian Świercz – Przewodnicząca Komisji Zasobów Mieszkaniowych i Inwestycji
 • Leszek Modrzakowski – Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Zbigniew Buczek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • Tadeusz Sochacki – Z-ca Przewodniczącego Komisji Zasobów Mieszkaniowych i Inwestycji
 • Andrzej Sikorski – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Jankowski – Sekretarz Komisji Zasobów Mieszkaniowych i Inwestycji

 

Protokoły Rady Nadzorczej

protokół RN nr 1/24Protokół RN nr 2/2024Uchwała RN Nr 4