Spółdzielnia

29414765

Z inicjatywy Rady Zakładowej przy Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Złocieńcu w Drugiej Połowie Kwietnia 1958 roku, w siedzibie Zarządu P.S.S. w Złocieńcu odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie. Na Założycielskim Zebraniu Przyjęto Nazwę Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa  ” Postęp” Złocieniec.

Z siedzibą Tymczasową ul. Krótka Nr2

b

Członkowie Założyciele:
1. Arkuszewska Zofia
2. Bosiacka Zofia
3. Toczko Piotr
4. Dołbniak Boguslaw
5. Raczyc Zofia
6. Szczepańska Danuta
7. Kamińska Magdalena
8. Czarnota Zbigniew
9. Szczech Kazimier
10. Dolata Bogusław
11. Baczek Mieczysław
12. Czekawy Bronisław
13. Pilipczuk Jan
14. Jaroszewska Felicja.

W latach 1959 – 1964  Spółdzielnia czyniła starania w zakresie przygotowania terenów pod Budownictwo Mieszkaniowe przy ul. Czaplineckiej w Złocieńcu. Ze względu na to iż Prezydium Powiatowej Rady w Drawsku Pomorskim wstrzymał rozpoczęcie prac budowlanych, Spółdzielnia zaprzestała swej działaności.

W 1965 roku, w marcu została reaktywowana działalnośći spółdzielni w składzie:
1. Woźniak Sylwester (Prezes Spółdzielni)
2. Lezler Aleksander
3 ob. Marzec Krystyna (Kierownik)
Zarząd działał społecznie. Spółdzielnia czyniła starania w zakresie rozpoczęcia budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego pod nazwą oś. Czaplinecka I w Złocieńcu. w latach 1968-1969 rozpoczęto realizację oś. Czaplinecka I w Złocieńcu

 

d c

15 września 1970 roku oddano do ekploatacji pierwszy budynek (obecnie nr 3) o 36 mieszkaniach. W dniu 31 grudnia 1970 roku oddano drugi budynek (obenie nr 9) o 45 mieszkaniach.

Realizację Piecolatki 1966 -1970 Zamknięto efektami 81 mieszkań,