Przetarg na wykonanie rozbudowy wiat śmietnikowych

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu
ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  „ROZBUDOWA WIAT ŚMIETNIKOWYCH”
Termin składania ofert – 12.12.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.