Przetarg na malowanie pomieszczeń suszarni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na malowanie pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Mickiewicza 22
 • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji o przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót znajduje się w zakładce PRZETARGI.

Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów dokonano zmian polegających na dopisaniu:

 • wymogu okazania gwarancji dostaw materiału izolacyjnego,
 • prawo żądania przez Zleceniodawcę okazania dokumentów potwierdzających normy zastosowanych materiałów izolacyjnych.

Przetarg na remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:

 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,
 • 3 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5
 • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zmiana terminu składania ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu zmienia termin składania ofert na wykonanie zadania pn.  „DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  BUDYNKÓW TYPU STD W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1, 3, 5 i 6 ” na dzień 15 lipca 2019 r. do  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 w siedzibie Spółdzielni.

Zmiana w specyfikacji zamówienia dotyczącego termomodernizacji pawilonu biurowo – usługowego

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″ dotychczasową  pkt IV ust. 2 zmienia się na 

„IV. pkt 2 – drobne naprawy pokrycia dachowego z EKODECKU, gruntowanie całej powierzchni, pokrycie dachu (powierzchnia dachu 810 m2) papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,0 mm i papą nawierzchniową gr. 5,2 mm o wytrzymałości do temperatury minus 25 stopni C.”

Informujemy także, że w przedmiarach robót związanych z obróbkami ogniomurów zastępuje się blachę aluminiową powlekaną na blachę ocynkowaną powlekaną.

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″

Termin składania ofert – 03.06.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

wymiana domofonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu przyjmuje oferty na wymianę 33 domofonów w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

Urządzenia powinny umożliwiać otwieranie drzwi za pomocą kodów oraz chipów.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • referencje,
 • warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
 • podatność kasety na uszkodzenia,
 • cena

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 15.00

Przetarg ofertowy nieograniczony na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C).

– Budowa węzła cieplnego zmieszania pompowego

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78 – 520 Złocieniec,
 2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 na adres wskazany w pkt 1.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce przetargi.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.