Przetarg na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 20

– ul. Mickiewicza 20

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Lotników 1

– ul. Racławicka 1

– ul. Racławicka 3

Termin składania ofert – 22.11.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu poszukuje osoby do pracy na stanowisku gospodarza domów mieszkalnych.

Oferujemy pełny etat od 01 października 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni lub telefonicznie pod numerem 94 36 72 216.

Wyjaśnienia do aneksu projektu

Wyjaśnienia do aneksu projektu budowlano –  wykonawczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do wyceny oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć niżej wymienione powierzchnie:

 • Mickiewicza 20 – 496,0 m2
 • Czaplinecka 20 – 518,0 m2
 • Racławicka 4 – 371,6 m2

Grubość docieplenia warstwą granulatu celulozowego o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m2K powinna wynosić 20 cm.

Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Mickiewicza 20,
 • Racławicka 4

 Termin składania ofert – 09.07.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Przetarg na dostawę i montaż balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 21 maja 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 24 maja 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na dostawę i montaż balustrad

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na dostawę i montaż balustrad w budynkach mieszkalnych w Złocieńcu przy ulicy:

 • Mickiewicza 20 – 24 szt.
 • Czaplinecka 20 – 40 szt.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach do 12 kwietnia 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi 13 kwietnia 2021 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji na temat przetargu jest na STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Przetarg na prace termomodernizacyjne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW  MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NALEŻĄCYCH DO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY :

 • Czaplinecka 20,
 • Racławicka 4,
 • Mickiewicza 20

Termin składania ofert – 07.04.2021r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dokumentacja związana z przetargiem jest do pobrania w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI

Zawiadomienie

ARCHIWALNE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu w oparciu o § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu  11 września 2020 roku o godz. 17 00  w sali Złocienieckiego Ośrodka  Kultury przy ul. Wolności 6  w Złocieńcu.

 

Sprawozdania i projekty uchwał , które będą  przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie  Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty

 

Pragniemy zwrócić  Państwu uwagę  na następujące sprawy :

 

– Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  mają  prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.

– Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane na co najmniej  14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia.

– Członkowie  mają prawo zgłaszać  projekty  uchwał i żądania, o których mowa wyżej  w terminie  do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

– Projekt  uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być  poparty  przez co najmniej  10 członków.

– Członkowie mają  prawo  zgłaszania  poprawek do projektów uchwał nie później niż   na 3 dni  przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

W biurze Spółdzielni można bezpłatnie otrzymać  Statut Spółdzielni.

 

 

W celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią COVID-19

prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” zapewni środki do dezynfekcji oraz bezpieczną  odległość między ustawionymi krzesłami.