Zmiany w SIWZ robót termomodernizacyjnych

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy zmian w SIWZ związanych z przetargiem na roboty termomodernizacyjne. Zmiany dotyczą  Rozdziału XIX oraz paragrafów 8 i 11 umowy będącej załącznikiem nr 4 do SIWZ.