Zmiany w SIWZ dotyczących prac termomodernizacyjnych

W Rozdziale XIII. ZMIANY DOTYCZĄCE WADIUM zmieniono kwotę wadium z 50.000,00 zł na 100.000,00 zł.