Zmiany w dokumentacji projektowej docieplenia stropodachów

U W A G A  !!!

Dokonano zmian w dokumentacji projektowej. Projekt po dokonanych zmianach dołączono poniżej.