Zmiana w specyfikacji zamówienia dotyczącego termomodernizacji pawilonu biurowo – usługowego

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO  NALEŻĄCEGO DO ZASOBÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „POSTĘP” W ZŁOCIEŃCU POŁOŻONEGO PRZY ULICY OBROŃCÓW WESTERPLATTE 3″ dotychczasową  pkt IV ust. 2 zmienia się na 

„IV. pkt 2 – drobne naprawy pokrycia dachowego z EKODECKU, gruntowanie całej powierzchni, pokrycie dachu (powierzchnia dachu 810 m2) papą termozgrzewalną podkładową gr. 4,0 mm i papą nawierzchniową gr. 5,2 mm o wytrzymałości do temperatury minus 25 stopni C.”

Informujemy także, że w przedmiarach robót związanych z obróbkami ogniomurów zastępuje się blachę aluminiową powlekaną na blachę ocynkowaną powlekaną.