Zmiana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu informuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego docieplenia stropodachów dokonano zmian polegających na dopisaniu:

  • wymogu okazania gwarancji dostaw materiału izolacyjnego,
  • prawo żądania przez Zleceniodawcę okazania dokumentów potwierdzających normy zastosowanych materiałów izolacyjnych.