Zmiana terminu składania ofert

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu zmienia termin składania ofert na wykonanie zadania pn.  „DOCIEPLENIE STROPODACHÓW  BUDYNKÓW TYPU STD W ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY ZDOBYWCÓW WAŁU POMORSKIEGO 1, 3, 5 i 6 ” na dzień 15 lipca 2019 r. do  godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 10,30 w siedzibie Spółdzielni.