Zmiana porządku obrad WZ

porządek obrad Walnego Zgromadzenia (po zmianach)