wymiana domofonów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu przyjmuje oferty na wymianę 33 domofonów w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

  • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 8 szt.
  • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 8 szt.
  • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 8 szt.
  • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 9 szt.

Urządzenia powinny umożliwiać otwieranie drzwi za pomocą kodów oraz chipów.

Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

  • referencje,
  • warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
  • podatność kasety na uszkodzenia,
  • cena

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3 do dnia 15 maja 2019 roku do godz. 15.00