Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w sprawie inspektora nadzoru inwestorskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że transze wypłaty wynagrodzenia dla inspektora nadzoru inwestorskiego będą następujące:

          – 1 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 35 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 2 transza w wysokości 30% wynagrodzenia po wykonaniu 70 % robót budowlanych objętych nadzorem,
          – 3 transza w wysokości 40% wynagrodzenia po wykonaniu i rozliczeniu robót budowlanych objętych
               nadzorem.