Wyjaśnienia do aneksu projektu

Wyjaśnienia do aneksu projektu budowlano –  wykonawczego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu informuje, że do wyceny oferty na docieplenie stropodachów należy przyjąć niżej wymienione powierzchnie:

  • Mickiewicza 20 – 496,0 m2
  • Czaplinecka 20 – 518,0 m2
  • Racławicka 4 – 371,6 m2

Grubość docieplenia warstwą granulatu celulozowego o współczynniku przenikania ciepła 0,040 W/m2K powinna wynosić 20 cm.