Wane Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków na dzień 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek) na godz. 17.00 w sali widowiskowej ZOK przy ulicy Wolności 6 w Złocieńcu.

Porządek obrad, sprawozdania i projekty uchwał  znajdują się na podstronie Walne Zgromadzenie

 

zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia porządek obrad Walnego Zgromadzenia