Przetarg ofertowy nieograniczony na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C).

– Budowa węzła cieplnego zmieszania pompowego

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła

w 4 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 1

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 3

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 5

– ul. Zdobywców Wału Pomorskiego

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78 – 520 Złocieniec,
  2. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00 na adres wskazany w pkt 1.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce przetargi.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.