Przetarg na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „POSTĘP” W  ZŁOCIEŃCU

 OGŁASZA   PRZETARG  OFERTOWY

na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej .

Krótki opis przetargu ofertowego.

Opracowanie  świadectw  charakterystyki energetycznej w oparciu o nowelizację z dnia  7 października 2022r., dotyczącej ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy  o świadectwach charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2022 poz. 2206):
– 22  budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym:

 • Zdobywców Wału Pomorskiego 1 – 80 mieszkań,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 3 – 80 mieszkań,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 5 – 80 mieszkań,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 6 – 90 mieszkań,
 • Zdobywców Wału Pomorskiego 8 – 24 mieszkań,
 • Zwycięstwa 1 – 24 mieszkania,
 • Zwycięstwa 3 – 24 mieszkania,
 • Zwycięstwa 3A – 24 mieszkania,
 • Lotników 1 – 80 mieszkań,
 • Racławicka 1 – 80 mieszkań,
 • Racławicka 2 – 60 mieszkań,
 • Racławicka 3 – 80 mieszkań,
 • Racławicka 4 – 36 mieszkań,
 • Racławicka 5 – 45 mieszkań,
 • Czaplinecka 16 – 60 mieszkań,
 • Czaplinecka 18 – 40 mieszkań,
 • Czaplinecka 20 – 40 mieszkań,
 • Wyzwolenia 1 – 40 mieszkań,
 • Wyzwolenia 3 – 45 mieszkań,
 • Mickiewicza 18 – 12 mieszkań,
 • Mickiewicza 20 – 36 mieszkań,
 • Mickiewicza 22 – 12 mieszkań

 

-4 szt. budynków niemieszkalnych,

zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową ,,Postęp” w Złocieńcu.

Oferty w zabezpieczonych kopertach prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Złocieńcu (lub przesłać pocztą) z napisem:

„Oferta na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej.”

w terminie do dnia  21.03.2023 roku

Termin realizacji przedmiotu przetargu do dnia 31.07.2023r.

Dla budynków: Racławicka 1 i Lotników 1, termin realizacji ustala się na 31.12.2023 r.

Dla budynków: Mickiewicza 22, Zwycięstwa 1, Zwycięstwa 3, Zwycięstwa 3A,  Zdobywców Wału Pomorskiego 8, termin realizacji ustala się na 31.12.2024 r.

Oferta powinna zawierać  cenę za 1 szt. obiektu wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Bliższych informacji o zakresie prac udzielać będzie dział GZM także  telefonicznie pod numerem 943672216.