Przetarg na remont pomieszczeń rozdzielni i wymiennikowni centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na remont:

  • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
  • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
  • 4 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5,
  • 3 pomieszczeń rozdzielni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6
  • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 1,
  • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 3,
  • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 5
  • 1 pomieszczenia wymiennikowni centralnego ogrzewania w budynku ZWP 6,

Termin składania ofert – 29.07.2019 r. do godz.10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień, przedmiar robót oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) oraz w zakładce PRZETARGI.

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.