Przetarg na prace instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na prace instalacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynku poprzez:

– Montaż systemu monitorowania i zarządzania energią (adapterm),

– Wymiana na nowe przygrzejnikowe zawory dynamiczne wraz z głowicami (tmin=16C) oraz sporządzenie protokołu wymiany

– Dobór i wykonanie nastawy na zaworach dynamicznych oraz wpisanie wykonanej nastawy na karcie wymiany zawory (wzór karty stanowi załącznik do zapytania)

– Montaż zaworów podpionowych

– Wymiana zaworów odpowietrzających na c.o.

– Wymiana grzejników na klatce schodowej

– Wymiana istniejących rozdzielaczy cieplnych

– Regulacja hydrauliczna instalacji ogrzewczej

– Uzupełnienie izolacji w pomieszczeniu węzła w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Racławicka 3

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie głównej w zakładce przetargi.