Przetarg na prace instalacyjne i wykonanie izolacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg na wykonanie prac instalacyjnych oraz wykonanie izolacji w pomieszczeniach węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Lotników 1 oraz Racławicka 1 w Złocieńcu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni do dnia 12 maja 2023 r. do godz. 15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2023 r. o godz. 9.00

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.