Przetarg na malowanie pomieszczeń suszarni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na malowanie pomieszczeń suszarni w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych:

  • Mickiewicza 22
  • Lotników 1 klatka AB

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej do dnia 12 sierpnia 2019 roku, do godz.9.00.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2019 r.  o godz. 9.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji o przetargu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia i przedmiar robót znajduje się w zakładce PRZETARGI.