Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

  • Wyzwolenia 1,
  • Wyzwolenia 3
  • Czaplinecka 16,
  • Racławicka 2,
  • Racławicka 5

 Termin składania ofert – 19.05.2020 r. do godz.10.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, projekty, oraz wzór umowy  dostępne są w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.