Przetarg na docieplenie stropodachów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie zadania pn.  DOCIEPLENIE STROPODACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH  w ZŁOCIEŃCU PRZY ULICY :

  • Lotników 1 (pow. dachu – 1071 m2),
  • Racławicka 1 (pow. dachu – 1071 m2)

 Termin składania ofert – 24.03.2023 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2023 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia znajduje się w zakładce STRONA GŁÓWNA/PRZETARGI