Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „POSTĘP” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na:

REMONT KLATEK SCHODOWYCH

Termin składania ofert – 14.09.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.09.2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .

Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.