Komunikaty związane z przetargiem na wykonanie i montaż balustrad

Uwaga do przetargu na wykonanie i montaż balustrad.
Dodano nowe i poprawiono załączniki związane z projektem balustrad.
Zamieszczono odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na wykonanie i montażu balustrad.