Zawiadomienie

ARCHIWALNE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp w Złocieńcu w oparciu o § 31 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  w dniu  11 września 2020 roku o godz. 17 00  w sali Złocienieckiego Ośrodka  Kultury przy ul. Wolności 6  w Złocieńcu.

 

Sprawozdania i projekty uchwał , które będą  przedmiotem obrad  Walnego Zgromadzenia są wyłożone w sekretariacie  Spółdzielni oraz są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni www.smpostep.pl/strona główna/komunikaty

 

Pragniemy zwrócić  Państwu uwagę  na następujące sprawy :

 

– Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego  Zgromadzenia  mają  prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie.

– Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane na co najmniej  14 dni przed  terminem Walnego Zgromadzenia.

– Członkowie  mają prawo zgłaszać  projekty  uchwał i żądania, o których mowa wyżej  w terminie  do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

– Projekt  uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być  poparty  przez co najmniej  10 członków.

– Członkowie mają  prawo  zgłaszania  poprawek do projektów uchwał nie później niż   na 3 dni  przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

W biurze Spółdzielni można bezpłatnie otrzymać  Statut Spółdzielni.

 

 

W celu zachowania środków ostrożności w związku z epidemią COVID-19

prosimy o przybycie w maseczkach ochronnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” zapewni środki do dezynfekcji oraz bezpieczną  odległość między ustawionymi krzesłami.