Przetarg na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie modernizacji systemu ogrzewczego budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp”, usytuowanych w Złocieńcu przy:

– ul. Czaplinecka 20

– ul. Mickiewicza 20

– ul. Czaplinecka 18

– ul. Lotników 1

– ul. Racławicka 1

– ul. Racławicka 3

Termin składania ofert – 22.11.2021 r. do godz.15.00  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni w Złocieńcu, ul. Obrońców Westerplatte 3.

Specyfikacje istotnych warunków zamówień oraz wszelkie inne informacje można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 11) .Telefon kontaktowy 94 36 72 216 lub 693 963 660.