Zapytanie w sprawie przetargu na termomodernizację budynku Zdobywców Wału Pomorskiego 5

  • Czy zamawiający przewiduje  płatność częściową w .w. zadaniu? 
  • Odpowiedź: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Postęp” w Złocieńcu dopuszcza możliwość fakturowania (tym samym płatności) po całkowitym zakończeniu prac termomodernizacyjnych na poszczególnych ścianach budynku przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 5.