Pytania i odpowiedzi związane z przetargiem na prace termomodernizacyjne

  1. Czy dopuszczają Państwo możliwość zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS ?

Odpowiedź: Dopuszczamy stosowanie zastosowania innych systemów BSO dopuszczonych do stosowania w naszym kraju i zgodnych z ETIS.

  1. Proszę o informację na jakich elementach i jakie rozwiązania materiałowe w zakresie tynków przyjąć?

Odpowiedź:  Należy przyjąć tynki mineralne na wszystkich elementach.

  1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm ?

Odpowiedź: Dopuszczamy  zastosowanie materiału innego producenta płyt PIR o współczynniku 0,023 W/mK zwiększając gr. do 10 cm.

  1. W celu wyeliminowania słabego punktu nowych balustrad proponujemy wykonać słupki z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do czoła logii pod obróbką blacharską?

Odpowiedź:  Uznajemy zasadność uwagi i oczekujemy, że słupki zostaną zamontowane z odsadzką w celu ominięcia blachy okapowej i montaż słupków do dolnej płaszczyzny płyty stropowej loggii (sufit).